street name sign of dutch songs songwebsite songsite holland netherlands


In the Overtuin

Dutch songs with music and English translation ! 
 
 
 
 
 
 
 Or visit:


 
 
picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming
 
 
picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons
 
 
 


Home         Search         Guestbook         Colophon

Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons


Dutch Christmas songs  A-M

Christmas songs songs with music and English translation


<<  South-African songs
(translated in English)
   >>
sheet music dutch christmas song komt allen tezamen thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


All join here together
under shining starlight
a song has to sound around
for Bethlehem.
Choirs of angels
sing: "Jesus is born this night".


        Komt allen tezamen
        onder 't sterrenblinken
        een lied moet weerklinken
        voor Bethlehem:
        "Christus geboren"
        zingen d' engelenkoren.


Join us and we will worship
join us and we will worship
join us and we will worship the holy King.


        Kom, laten wij aanbidden
        kom, laten wij aanbidden
        kom, laten wij aanbidden, die Koning.


Three Wise men with incense
came from a great distance
they followed the shining star
to Bethlehem.
Shepherds and Wise Men
came to praise our Jesus.


        Drie wijzen met wierook
        kwamen er van verre
        zij volgden de sterre
        naar Bethlehem.
        Herders en wijzen
        komen Jezus prijzen.


Join us and we will worship
join us and we will worship
join us and we will worship the holy King.


        Kom, laten wij aanbidden
        kom, laten wij aanbidden
        kom, laten wij aanbidden, die Koning.


We too, careful chosen
are allowed to greet You
we kneel and we kiss your feet
Emmanuel.
We want to give you
heart and mind and our whole life.


        Ook wij, uitverkoren
        mogen U begroeten
        en kussen uw voeten
        Emmanuel.
        Wij willen geven
        hart en geest en leven.


Join us and we will worship
join us and we will worship
join us and we will worship the holy King.


        Kom, laten wij aanbidden
        Kom, laten wij aanbidden
        Kom, laten wij aanbidden, die Koning.


  Dutch christmas song.

Text: Emmanuel means 'God with us', this refers to the Messiah.

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Komt allen tezamen' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song engelkens thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


Angels, floating high in the heavens
were singing joyful and tenderly
'bout the Lord who reigns life as well as
death, the One who brought peace to earth.


        Engelkens, door het luchtruim zwevend
        zongen zo blij, zo wonderzacht
        van de Heer van dood en leven
        die er vrede op aarde bracht.


Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.


        Gloria in excelsis Deo
        gloria in excelsis Deo.


They sang so wonderful and miraculous
about the Child, who was pure and frail
and all the shepherds who were present
knelt down in worship before the crib.


        Zongen zo blij en wonderklare
        van 't zoete Kindje, rein en teer
        en de herderkens die daar waren
        knielden bij de kribbe neer.


Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.


        Gloria in excelsis Deo
        gloria in excelsis Deo.


  Dutch christmas song.

Text: 'Gloria in excelsis Deo' is Latin for 'Honour for God on high'.

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Engelkens door het luchtruim zwevend' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song leit dit kindeke thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


Cold is this little Child, cold is the air
see how his arms and his legs really tremble
see how he weeps and cries sorrowful sad.
Na na na na na na, little Child so frail
ei, become silent now,
don't cry, sus sus.


        Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
        ziet eens hoe alle zijn ledekens beven
        ziet eens hoe dat Het weent en krijt van rouw.
        Na na na na na na, Kindeke teer
        ei, zwijg toch stil, sus, sus
        en krijt niet meer.


Come quickly shepherds, come here in the barn
play a sweet little song for this frail little lamb
it seems to me that He will fall asleep.
Na na na na na na, little Child so frail
ei, become silent now,
don't cry, sus sus.


        Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
        speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeke
        mij dunkt Het nu al wel haast slapen zal.
        Na na na na na na, Kindeke teer
        ei, zwijg toch stil, sus, sus
        en krijt niet meer.


And you, dear angels, please join us all here
and sing a many-voiced song for your King now
it seems that He is amused by the tune.
Na na na na na na, little Child so frail
ei, become silent now,
don't cry, sus sus.


        En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
        zingt een motetteke voor uwen Koning
        wilt Hem vermaken met uw melodij.
        Na na na na na na, Kindeke teer
        ei, zwijg toch stil, sus, sus
        en krijt niet meer.


  Dutch christmas song.

Dating: 17th century.

Sources (Dutch Song Database):
•  Wettener Liederhandschrift (ca. 1650)
•  J. Bols, Honderd oude Vlaamsche liederen (1897)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen, zing dan mee (1938, 1972)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Hoe leit dit Kindeke' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song is geboren kind thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


The divine Child is born today
shepherds please play on your festive shepherd's pipes,
the divine Child is born today
and He loves everyone so deep.


        't Is geboren, het godd'lijk Kind
        komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
        't is geboren, het godd'lijk Kind
        dat ons allen zo teer bemint.


I can see how an angel is
floating down quickly to the meadows
I can see how the angel swift
finds the shepherds with all their sheep.


        'k Zie een engel die daar gezwind
        dalend over de groene weiden,
        'k zie een engel die daar gezwind
        bij hun schaapkens de herders vindt.


The divine Child is born today
shepherds please play on your festive shepherd's pipes,
the divine Child is born today
and He loves everyone so deep.


        't Is geboren, het godd'lijk Kind
        komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
        't is geboren, het godd'lijk Kind
        dat ons allen zo teer bemint.


Be not scared, shepherds, just be kind
leave your sheep in the fields and valleys,
be not scared, shepherds, just be kind
you will find your Redeemer there.


        Schrik niet herders, weest welgezind
        laat uw schaapkens in die valleien,
        schrik niet herders, weest welgezind
        daar gij eerst uw Verlosser vindt.


The divine Child is born today
shepherds please play on your festive shepherd's pipes,
the divine Child is born today
and He loves everyone so deep.


        't Is geboren, het godd'lijk Kind
        komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
        't is geboren, het godd'lijk Kind
        dat ons allen zo teer bemint.


In the stable awaits the Child
On some straw he is resting, sleeping
in the stable awaits the Child
and his mother wraps Him in cloths.


        In een stal ligt dat godd'lijk Kind
        op wat stro moet 't Zijn leden spreiden,
        in een stal ligt dat godd'lijk Kind
        waar Zijn moeder 't in doekjes windt.


The divine Child is born today
shepherds please play on your festive shepherd's pipes,
the divine Child is born today
and He loves everyone so deep.


        't Is geboren, het godd'lijk Kind
        komt herders, speelt op uw feestschalmeien,
        't is geboren, het godd'lijk Kind
        dat ons allen zo teer bemint


  Dutch christmas song.

Commentary: Derived from a French song.

dutch flag the netherlands holland   Lyrics ''t Is geboren het godd'lijk Kind' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song ere zij god thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


Honour to God, honour to God
high in heaven, high in heaven, high in heaven.
Peace for the world, peace for the world
in the people a sense of well-being.
Honour to God high in heaven
honour to God high in heaven.
Peace for the world, peace for the world
peace for the world, peace for the world
in the people, in the people, a sense of well-being
in the people, sense of well-being, sense of well-being.
Honour to God, honour to God
high in heaven, high in heaven, high in heaven.
Peace for the world, peace for the world
in the people a sense of well-being.
Amen, amen.


        Ere zij God, ere zij God
        in den hoge, in den hoge, in den hoge.
        Vrede op aarde, vrede op aarde
        in de mensen een welbehagen.
        Ere zij God in den hoge
        ere zij God in den hoge.
        Vrede op aarde, vrede op aarde
        vrede op aarde, vrede op aarde
        in de mensen, in de mensen, een welbehagen
        in de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
        Ere zij God, ere zij God
        in den hoge, in den hoge, in den hoge.
        Vrede op aarde, vrede op aarde
        in de mensen een welbehagen.
        Amen, amen.


  Dutch christmas song.

Dating: 19th century.

Text: Words are from the bible book Luke (2:13-14), in which the angels say: 'Honour to God in the highest heavens and peace on earth, in the people a sense of well-being'.

Sources (Dutch Song Database):
•  Isaac Bikkers, Het nachtegaaltje (1857)
•  A.J. Hoogenbirk, De juichende kinderschaar (ca. 1880)
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen, zing dan mee (1911, 1938, 1972)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Ere zij God' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song klein jezuke thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


Jesus, little one
are you very cold?
You can reside in my heart now
I'll make a fireplace.
We will keep a fire going,
we will make a little bit porridge
and please bring your lovely mum with you there
then we'll be all content!


        Klein, klein Jezuken,
        heb je zulke kou?
        Komt in mijn harteke wonen
        en maakt U daar een schouw!
        We zullen een vuurtje stoken,
        we zullen een pappeke koken
        en brengt er Uw liefste moederke mee
        dan zijn we al tevreê!


  Dutch christmas song, children's song.

Sources (Dutch Song Database):
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Klein, klein Jezuken' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song kindeke geboren thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


A little Child is born now into the world,
a little Child is born now into the world.
He came to earth in this world for us all,
He came to earth in this world for us all.


        Er is een Kindeke geboren op aard'
        er is een Kindeke geboren op aard'.
        't Kwam op de aarde voor ons allegaar
        't kwam op de aarde voor ons allegaar.


He came to earth, had not even a house,
He came to earth, had not even a house.
Came here and carried already a cross,
Came here and carried already a cross.


        't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
        't kwam op de aarde en 't had er geen huis.
        't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis
        't kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis.


A little Child is born now lying in straw,
a little Child is born now lying in straw.
Only a crib with a little bit hay,
only a crib with a little bit hay.


        Er is een Kindeke geboren in 't strooi
        er is een Kindeke geboren in 't strooi.
        't Lag in een kribbe, gedekt met wat hooi
        't lag in een kribbe, gedekt met wat hooi.


He came to earth in this world for us all,
He came to earth in this world for us all.
Wishes a blessed new year to us all,
Wishes a blessed new year to us all.


        't Kwam op de aarde voor ons allegaar
        't kwam op de aarde voor ons allegaar.
        En 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar
        en 't wenst ons allen een zalig nieuwjaar.


  Dutch christmas song.

Sources (Dutch Song Database):
•  Lootens en Feys, Chants populaires flamands (1879)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Er is een Kindeke' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 sheet music dutch christmas song midden in winternacht thumb
    - this is a thumb: click below on 'sheet music' or 'enlargement' -
          ©  copyright translations, sheet music and music

icon sheet music dutch christmas songs    sheet music  /  enlargement

icon speaker listen to dutch christmas songs with music mp3    play music  /  or click here


Midnight in this winter night
and the heaven opened
brought salvation in this world
answer to our hoping.


        Midden in de winternacht
        ging de hemel open
        die ons heil ter wereld bracht
        antwoord op ons hopen.


All the birds are singing songs
shepherds, why not sing along?
Play the zither strings, play your flutes and pipes
ring the bell, beat the drum, let us hear the belldrum
Jesus Christ is born now.


        Elke vogel zingt zijn lied
        herders, waarom zingt gij niet?
        Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
        laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
        Christus is geboren.


Peace was everywhere; the wild
animals came even
to the sheep inside the barn
and they played together.


        Vrede was er overal
        wilde dieren kwamen
        bij de schapen in de stal
        en zij speelden samen.


All the birds are singing songs
shepherds, why not sing along?
Play the zither strings, play your flutes and pipes
ring the bell, beat the drum, let us hear the belldrum
Jesus Christ is born now.


        Elke vogel zingt zijn lied
        herders, waarom zingt gij niet?
        Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
        laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
        Christus is geboren.


Although there was snow and ice
all the trees did blossom
because in this winter night
earthly paradise came.


        Ondanks winter, sneeuw en ijs
        bloeien alle bomen
        want het aardse paradijs
        is vannacht gekomen.


All the birds are singing songs
shepherds, why not sing along?
Play the zither strings, play your flutes and pipes
ring the bell, beat the drum, let us hear the belldrum
Jesus Christ is born now.


        Elke vogel zingt zijn lied
        herders, waarom zingt gij niet?
        Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
        laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
        Christus is geboren.


You can see the morning star
shining in the darkness
soon the daybreak will be there
it's a sign of splendour.


        Zie, reeds staat de morgenster
        stralend in het duister
        want de dag is niet meer ver
        bode van de luister.


Shortly it will rise and shine
shepherds, play your flutes and pipes
ring the bell bim-bam, beat the drum rom-bom
turn around, turn around, let us hear the belldrum
Jesus Christ is born now.


        Die ons weldra op zal gaan
        herders, blaast uw fluiten aan
        laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
        kere om, kere om, laat de bel-trom horen
        Christus is geboren.


  Dutch christmas song.

Lyrics: Harry Prenen.
Music: on the melody of a Catalan christmas song.

Dating: 1943.

dutch flag the netherlands holland   Lyrics 'Midden in de winternacht' on Dutch website: Kerstliedjes met muziek.
 
Dutch children's songs for Christmas:
Chrismas songs - Children's songs

For example: Christmas tree angel, please come; Oh Christmas tree, your branches are so beautiful; Ring, small bell, ringelingeling; Jesus tells us that he expects from us; and many more!∗         ∗         ∗

Search all Dutch Christmas songs
alphabetically

∗         ∗         ∗

icon dutch flag     Didn't you find the song you were looking for?     icon dutch flag
Visit our Dutch website 'Nederlandse volksliedjes' with Dutch songtexts:


Over 230 Dutch folk songs:
www.volksliedjes.overtuin.net

∗         ∗         ∗picture children singing dutch children's songs by tineke vlaming   picture man with lute by frans hals dutch folk songs   picture music things by holowaty dutch music pop songs chansons

Dutch children's songs   Dutch folk songs   Dutch pop songs/chansons©  copyright
translations, sheet music and music<<  South-African songs
(translated in English)
   >>


           


Dutch children's songs         Dutch folk songs         Dutch chansons

Home         Search         Guestbook         Colophon